Zhiwei Jin wins the World Seniors Championship Qualifier in Beijing